Kalender
25 oktober - 29 oktober
Herfstvakantie

2 november - 2 november
Algemene ledenvergadering Ouderraad BS Dommelrode

6 november - 6 november
Oud papier

8 november - 14 november
Week van respect

13 november - 13 november
Intocht Sinterklaas Nederland

14 november - 14 november
Intocht Sinterklaas Sint Oedenrode

17 november
Studiemiddag

2 december - 2 december
Sint op BS Dommelrode

4 december - 4 december
Oud papier

14 december - 14 december
MR Vergadering

15 december - 15 december
Ouderklankbordgroep

16 december
Studiemiddag

23 december - 23 december
Kerstviering

24 december
Start kerstvakantie vanaf

27 december - 7 januari
Kerstvakantie