Kalender
23 april
Koningsspelen

Voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8. Het programma zal t.z.t. aan u bekend gemaakt worden.

27 april
Koningsdag

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 zijn vrij.

28 april
Studiemiddag

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 vrij.

3 mei
Meivakantie

1 juni
Studiemiddag

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 vanaf 13.00u vrij.

9 juni
Schoolreis groep 1-2

11 juni
Schoolreis groep 3-4

16 juni
Schoolreis groep 5-6

18 juni
Schoolreis groep 7-8

22 juni
Info-avond ouders nieuwe kleuters

Start uw kind het komende schooljaar op BS Dommelrode? Dan nodigen wij u van harte uit voor deze informatie-bijeenkomst.

1 juli
Studiemiddag

Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 vanaf 13.00u vrij.

5 juli
Rapport 2 mee

8 juli
Voorlopig advies groep 7

8 juli
Oudergesprek groep 1-7

Een afspraak voor de gesprekken zullen tzt worden ingepland.

13 juli
Oudergesprek groep 1-7

Een afspraak voor de gesprekken zal tzt worden ingepland.