https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit:

* Twee leden gekozen door de ouders

* Twee leden gekozen door het team.

Als regel vergadert de MR eens per twee maanden. Als er tussentijds belangrijke MR zaken aan de orde zijn, belegt de voorzitter een aparte vergadering. De vergaderingen zijn openbaar.

De MR wil zich zakelijk en formeel opstellen t.a.v. haar taak naar het bestuur toe aangaande haar rechten en plichten die vastgelegd zijn in het reglement.

De namen en adressen van de leden van de Medezeggenschapsraad vindt u in de Infodrommel. Het algemeen emailadres van de medezeggenschapsraad is; mrdommelrode@gmail.com

Voor meer informatie over de MR verwijzen wij u graag naar de onderstaande link.