https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderportaal | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Ouderportaal

Ouderportaal

Wij vinden openheid naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld. 
Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen. 
Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat ontvangt u hiervoor inloggegevens.

U vindt het ParnasSys-ouderportaal op https://ouders.parnassys.net/ouderportaal

 

Tevredenheidsonderzoek

Via Ouderportaal ontvangt u als ouder het verzoek om mee te werken aan het Tevredenheidsonderzoek van de school van uw kind (eren). In de bijlage Uitleg Tevredenheidsonderzoek vindt u uitleg over het invullen van deze enquete. Wij hopen dat u een moment wilt vrijmaken om uw bevindingen in te vullen.