https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Ouderraad

Ouderraad Basisschool Dommelrode 

Bij de aanmelding van uw kind op basisschool Dommelrode worden de ouder(s)/ verzorger(s) automatisch lid van de Oudervereniging. De Oudervereniging wordt bestuurd door de Ouderraad. Deze bestaat uit maximaal 11 leden. Samen met de Medezeggenschapsraad behartigt de Ouderraad de belangen van alle ouder(s)/verzorger(s).

 

Huidige samenstelling ouderraad:

Voorzitter: 

Marjon van Acht
 

Secretaris:                 

Paul van Vugt
 

Penningmeester:     

Janneke van den Berg
 

Lid:

Ilse van den Berk

Angela Habraken

Linda Haerkens

Dianne Kapteijns

Joyce Kasteren

Jara Huijberts 

 

De leden zijn niet groepsgebonden en zijn na een periode van vier jaar herkiesbaar. De ouderraad heeft haar verantwoordelijkheden omschreven in statuten en een reglement. 
Deze liggen in de leeskast op school en zijn ook nog op te vragen bij de secretaris; orbsdommelrode@gmail.com

 

 Actie oud papier 
Al jarenlang zamelt de oudervereniging oud papier in. 1x per maand, op zaterdag, staan vanaf 9.00 uur twee papiercontainers op de parkeerplaats bij sporthal De Streepen. Tussen 10.00 en 12.00 uur zijn ouder(s)/verzorger(s) aanwezig om het papier in ontvangst te nemen. Bij inlevering van oud papier krijgt uw kind lootjes.

 

2020   3 oktober – 7 november – 5 december

2021   2 januari – 6 februari – 6 maart – 4 april – 1 mei – 5 juni – 3 juli
Dit zijn allemaal zaterdagen, van 10-12:00 uur
 

Kledinginzameling
2 x per jaar wordt kleding ingezameld op Basisschool Dommelrode. De schoolleiding en ouderraad hopen dat u aan deze inzameling wilt mee doen. Het is natuurlijk ook handig om familie, vrienden, kennissen en buren te informeren over deze doorlopende actie. De datums van deze inzameling moet nog worden vastgesteld. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan diverse activiteiten voor de leerlingen van onze school.

   

Algemene Ledenvergadering OR 2020

Op 27 oktober aanstaande staat de Algemene Ledenvergadering van de OR gepland. Hiervoor zijn vanaf nu de stukken in te zien middels onderstaande bijlagen. Het financiële verslag is op te vragen bij onze penningmeester en secretaris. Hiervoor kunt u mailen naar or@bsdommelrode.nl.

Graag tot ziens op de ALV.

 

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Scholen mogen ouder(s)/verzorger(s) vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Scholen mogen een kind niet weigeren als ouder(s)/verzorger(s) de bijdrage niet willen of kunnen betalen. Naast de vrijwillige bijdrage vragen wij u ook een bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp (groep 8). Wanneer deze bijdrage niet betaald is, kan het zo zijn dat een kind niet mee kan doen aan deze activiteit(en). De school blijft dan wel verantwoordelijk voor de opvang van het kind.

Voor financieel minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) bestaat de mogelijkheid om de bijdrage aan schoolactiviteiten te declareren bij de gemeente. U kunt meer informatie hierover verkrijgen bij de gemeente. U kunt een extra bijdrage aanvragen voor duurdere activiteiten zoals schoolkamp (groep 8), schoolreis etc.

De bijdrage voor de oudervereniging bestaat uit de volgende onderdelen:

·         Contributie aan de oudervereniging;

·         Diverse schoolactiviteiten (sinterklaas, kerst- en paasviering, carnaval enz.).

De hoogte van de ouderbijdrage wordt in de algemene jaarvergadering van de oudervereniging medio oktober/november telkens opnieuw vastgesteld.