https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest De Verbinding | Welkom bij Basisschool Dommelrode

De Verbinding

De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderopvang De Verbinding. Dat vloeit voort uit het partnerschap dat de basisschool Dommelrode is aangegaan met De Verbinding. Het doel daarvan is om door middel van samenwerking onderwijs, opvang en begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Er wordt gewerkt met doorlopende leerlijnen, zodat jonge kinderen optimaal worden voorbereid op hun schoolloopbaan.

Elk kind dat overblijft, krijgt tussen de middag een verse lunch aangeboden. Dat gebeurt aan gedekte tafels in de aula en in het lokaal dat gebruikt wordt voor buitenschoolse opvang. Het meenemen van lunchpakketjes is dus niet nodig.

De verse lunch bestaat uit brood met hartig en zoet beleg, melk, thee en appelsap of ranja. Na de lunch is er gelegenheid om binnen of buiten te spelen, waarbij spelmateriaal wordt aangeboden dat past bij de leeftijd en de vraag van het kind.

Mw. Harjet Hooijmaijers coördineert de tussenschoolse opvang. Zij wordt daarin bijgestaan door de professionele krachten van De Verbinding, stagiaires en de vrijwilligers.

Aanmelden voor de TSO is mogelijk via de website van De Verbinding www.deverbinding-sintoedenrode.nl.

U kunt zich zowel aanmelden voor het gehele schooljaar op de door u gewenste dagen als voor incidentele opvang.

Wanneer u vragen heeft over de tussenschoolse opvang, kunt u hiervoor contact opnemen met Harjet Hooijmaijers, via de mail tsodommelrode@deverbinding-sintoedenrode.nl. 
Of kijk even op de website www.deverbinding-sintoedenrode.nl.

De Verbinding heeft ook een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een buitenschoolse opvang en peuteropvang gevestigd in ons gebouw. Meer informatie hiervoor vindt u op hun website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl.