https://bsdommelrode.nl/wp-content/themes/gymappstest Samenwerkingsverband | Welkom bij Basisschool Dommelrode

Samenwerkingsverband

Binnen Samenwerkingsverband PO 30.06 werken 95 scholen voor Basisonderwijs, waaronder 3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 5 scholen voor Speciaal Onderwijs, samen in de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Veghel en Sint-Oedenrode.

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is dat wij op binnen onze basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen.

Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn en we voor een leerling geen passend arrangement kunnen bieden, zorgen we ervoor dat hij/zij op een andere school binnen het samenwerkingsverband 30.06 kan worden geplaatst.

Binnen Passend Onderwijs staat het kind centraal: welke vraag hebben school en ouder(s) voor de leerling c.q. hun kind en welke vraag heeft het kind zelf.

Vanuit stimulerende en belemmerende factoren wordt door een gesprek (multidisciplinair overleg) met ouders, school en externe partners gekeken wat nodig is op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Kan een school een leerling geen Passend Onderwijs bieden, dan wordt binnen het samenwerkingsverband gekeken naar de best passende onderwijsplek.

Kijk voor meer informatie op www.samenwerkingsverband3006.nl

Voor de brochure: Ouderbrochure PO.pdf