Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden-vrije dagen

Schooltijden

Voor alle kinderen gelden de volgende schooltijden:

 • Maandag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Dinsdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Woensdag 8.30 uur tot 12.15 uur
 • Donderdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur
 • Vrijdag 8.30 uur tot 12.00 uur / 13.00 uur tot 15.00 uur

Groep 1 is op vrijdag vrij, groep 2 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De inlooptijden

Ochtend:

 • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het schoolplein.
 • Om 8.25 uur gaat de bel en moeten de kinderen naar binnen.
 • Om 8.30 uur beginnen de lessen.

Middag:

 • Vanaf 12.50 uur is er toezicht op het schoolplein.
 • Om 12.55 uur gaat de bel en moeten de kinderen naar binnen.
 • Om 13.00 uur beginnen de lessen.

Vakanties en vrije dagen

Vakanties:

 

Ø  Herfstvakantie               maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019

Ø  Kerstvakantie                 maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 03 januari 2020

Ø  Voorjaarsvakantie         maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Ø  Meivakantie                    maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 01 mei 2020

Ø  Zomervakantie               maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

 

Ø  Kerstviering wordt gehouden op donderdagavond 19 december (in de avond). Leerlingen hebben daarom donderdagmiddag vrij. Alle leerlingen worden geacht aanwezig te zijn bij de herdertjestocht die avond.

Ø  2e Paasdag                           maandag 13 april 2020 

Ø  Bevrijdingsdag                     dinsdag 5 mei 2020

Ø  Hemelvaart                          donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020

Ø  2e Pinksterdag                    maandag 1 juni 2020

Ø  Laatste schoolmiddag        vrijdag 10 juli 2020 vanaf 12.00 uur

 

Continurooster – studiedagen – instroom kleuters

Continuroosterdagen

Op de vrijdagen voorafgaande aan een vakantie houden we een continurooster. Op deze manier komen we tegemoet aan de ouders die vroeger naar hun vakantieadres willen vertrekken. Op deze dagen eten de kinderen van groep 5 t/m 8 op school hun meegebrachte lunchpakket op. Om 14.00 uur zijn zij vrij. De onderbouw heeft de normale schooltijd, zij zijn dus om 12.00 uur uit.

Op de laatste schooldag voor de zomervakantie (10 juli 2020) zijn ALLE kinderen om 12.00 uur uit.

 

Het betreft:

vrijdag 11 oktober 2019                    vrijdag 21 februari 2020                        

vrijdag 20 december 2019                vrijdag 17 april 2020   

Studiedagen/middagen

Maandag                              2 september 2019        hele dag                 groep 1 t/m 8 vrij

Maandag                               7 oktober 2020            hele dag                 groep 1 t/m 8 vrij

Donderdag                          28 november 2019       hele dag                  groep 1 t/m 8 vrij
Vrijdag                                  6 december 2019        hele dag                  groep 1 t/m 8 vrij

Woensdag                            19 februari 2020          ochtend                   groep 1 t/m 8 v

Maandag                                4 mei 2020                 hele dag                  groep 1 t/m 8 vrij

Dinsdag                                  9 juni 2020                  middag                   groep 1 t/m 8 vrij

 

De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.
De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

Instroomdagen kleuters:

 • De kinderen die t/m 1 oktober instromen in groep 1 mogen vooraf aan de instroomdatum (de eerstvolgende schooldag na de 4e verjaardag) 8 dagdelen naar school komen. De dagen worden in overleg met de leerkracht vastgesteld. Op de eerste schooldag, 28 augustus 2017, verwachten wij ook de kinderen die binnen 14 dagen 4 jaar worden.
 • De kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden en instromen in groep 1, mogen op de dag nadat ze 4 jaar zijn geworden hele dagen naar school komen. 
  Vooraf mogen zij 4 ochtenden mee komen draaien in de groep. De leerkracht neemt hierover contact op met de ouders.

 

Vakantierooster SKOSO schooljaar 2020-2021

 

Herfstvakantie 19 oktober 2020 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 19 februari 2021

2e Paasdag 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 3 mei 2021 14 mei 2021

2e Pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 26 juli 2021 3 september 2021